A kilenc női archetípus

Az archetípusokról szerzett ismereteink, megéléseink segítenek minket nőket abban, hogy jobban megértsük magunkat, a kapcsolatainkat, férfiakhoz, nőkhöz, gyermekeinkhez, a munkánkhoz, és a világhoz. De nem csak, hogy megértsük hanem megtapasztalhassuk a teljesség érzését magunkban nőként, ha ezekkel az energiákkal jobban megismerkedünk. Amit erről megtanultam, azt a munkám során több ezer nővel végzett folyamatok során tapasztaltam meg, és természetesen elsősorban magamon, a saját működésemben és életemben.


 

Már fiatalabb koromban úgy a húszas éveim elején figyeltem fel arra, hogy olyan sok minden van bennem amit nem értek, és, hogy vannak nők akik bizonyos szerepeket archetípusokat könnyedén uralnak, és vannak olyanok amiket nem. Például nem kedveltem sokáig édesanyámban, hogy nem láttam benn a nőt, csak az anyát. Sosem láttam szexi ruhában vonzónak, aki ismeri a csábítás minden fortélyát. Emiatt lázadásból elhatároztam, hogy más szeretnék lenni.

Így mikor az egyetemi éveimet élveztem, megengedtem magamnak a szerető archetípusának óriási erejének tombolását. vörös nagy göndör lobonccal, élve a világba és élvezve a fiatalságomat és szépségemet. De valahol a lélek mélyen ott mozgott bennem nagyon a feleség, aki erősen élt bennem, aki férjet szeretett volna és családot. Ez erősebb volt a szeretőnél, és 22 évesen elköteleződtem, és gyermeket szültem. Aztán az évek múlásával azt vettem észre, hogy egyre inkább szorítom háttérbe a bennem élő szeretőt, az amazont hisz jó kislánynak kell lenni, jó feleségnek és jó anyának, a bölcs nő még csak csirájában sem létezett bennem, a varázsló gyógyító énem szépen lassan kezdett ébredezni, a vezetői minőségem pedig eltűnt teljesen.

Kimondottan kényelmetlenül éreztem ebben magam, hisz ezek a háttérbe szorított részeim már nagyon akarták a helyüket. Elsőként aminek teret engedtem hamarosan az üzleti életben betöltött vezető szerepem miatti vezető. Ez nagyon erős bennem és hagytam neki, hogy élje azt ami. Nem volt könnyű az anyával összeegyeztetni, hisz az anyasebem miatt nagyon erősen bűntudattal terhelt volt az anya részem, így egy állandó belső konfliktusban voltam saját magammal. Aztán mikor a vezető már erősen dolgozott egy nap jött egy álom, ami az utamra tett amiért itt vagyok. Gyógyító és tanítói részemmel kezdtem ismerkedni, ami nagyon hosszú folyamat volt, ez lett nagyon hangsúlyos a többihez képest, ami aztán munkahely hivatás és teljes életmód váltásra ösztönzött. Mivel a szerető részem alapvetően nagyon erős egy idő után nem tudott tovább szunnyadni, felébredt és rengeteg “galibát” okozott az életemben. Ennek éltem meg, úgyhogy így könyveltem el, hogy bajkeverő, ami tönkreteszi az életem. Ezzel karöltve a bennem élő amazon is egyre erősebb lett, amit korábban elnyomtam magamban.

Aztán elkezdtem nőkkel foglalkozni, és az archetípusok keverékét azoknak az arányát bennük is megláttam, és megfigyeltem. Másfél évtized munkája nőkkel vitt el oda, hogy mikor David Deidánál tanultam, ott foglalkoztunk az archetípusokkal, és azok elfogadásával, integrációjával. Egyre inkább bontogattam magamban a nőt, és felismertem az egyik legnagyobb akadálya kiteljesedésemnek nőként az anyai részem, ami sok fájdalmat cipelt. Az ezzel folytatott több éves munka után azonban azt érzem a helyén van, és megérkeztem egy teljességbe, aminek az egyensúlyának a fenntartása nagyon sok belső odafigyelést, és mondjuk csak a létezés tanulását igényli tőlem.

Az én megfigyelésem szerint az archetípusok kilenc fő csoportra bonthatók és azt érzékelem, hogy ez a kilenc a férfiaknál is ugyanúgy megvan:

– anya
– ártatlan gyermek
– lázadó amazon
– feleség
– varázsló
– szerető
– bölcs asszony
– vezető
– istennő

Ennek megfelelően elindítok egy meditációs sorozatot, ahol mind a kilenc résszel fogunk foglakozni, kibontani őket ráérezni, a kilenc részből álló sorozat végén, pedig egy nagyszabású elvonulás keretében fogjuk még teljesebbé tenni ezt a folyamatot.

Várlak benneteket erre a belső utazásra!

– Márti

A nagy Anya-Anyahita

Amikor a nagy anya archetípusáról beszélünk, akkor nem konkrét időben és térben létező képről van szó, hanem olyan belső képről, amely az emberi lélekben munkálkodik. Ennek az ősképnek a hatását végig lehetséges követni az egész történelem folyamán, még a régi rítusok, mítoszok, szimbólumokban is megjelennek, álmokban, minden emberben.

Mindegyik archetípusnak vagy ősképnek van egy energetikai megnyilvánulása, melyek nagyrészt a tudattalanban, valamint a tudattalan és tudatos között mennek végbe.

Mindegyik archetípusnak van egy kedves arca és egy kevésbé kedves arca.

Ezt úgy kell elképzelni, hogy ezek a minták, ősképek viselkedés formákban megmutatkoznak a hétköznapi életünk során.

Minden egyes létezőben több őskép munkálkodik, és ez függ a nemtől, életkortól, családi háttértől, környezeti hatásoktól is. De ami a legerősebb, az mindenképp összefügg a családi mintákkal és erre az életre hozott megoldandó karmikus feladatokkal.

Ha a csakrák szintjén vizsgálódunk az anya archetípusa a gyökér csakrához köthető. Ha az stabil és erős akkor tud megjelenni ez a hatás vagy energia, a biztonságot adó, nagylelkű anya, aki stabil, ha az gyenge, akkor még az áldozat mintában van az egyén.

De nézzük, hogy is jelenik meg ez a gyakorlatban.

Ha a genetikai családi mintázat, illetve a hozott életfeladatok az anyai részünkkel való munkát teszi a középpontba,, akkor ez azt jelenti, hogy már a fogantatástól az anyaméhben eltöltött időt is átszövi ez. Pl azok a nők, aki erős anyai archetipikus dominanciával rendelkeznek, már egész kisgyermekkorban látható jelei lehetnek. Babáznak és egész fiatalon megjelenik a gyermekvárás, szülés igénye.

Ez lesz a legerősebb késztetése ami formálja majd az életét. Általában hamar férjhez mennek és a biztonságra törekszenek ezek a lányok, nők. Mihamarabb család, gyerekek, és mikor a család megvan a gyerek és a vele való foglalatosság kerül a középpontba, amivel csak akkor lehet probléma, ha az anya még nincs túl van a saját édesanyjával való sebének gyógyításán, mert ha még ne gyógyította ezt meg magában, akkor egy nagyon sérült anyarésszel fog kötődni a gyerekéhez. Mit jelent ez. Ha a seb még nem gyógyult, akkor ezt a mintát viszi tovább és a saját anyaságában, csak így tud majd a saját gyermekéhez kapcsolódni. De mi is az az anyaseb? Egyikünk édesanyja sem tökéletes. Nem tud az lenni. Tehát biztosan sok szükségletünket nem tudta kielégíteni úgy, ahogy az nekünk a legjobb lett volna. Viszont ebből nagyon mély hiányok alakulnak ki, amit törekszünk begyógyítani, általában emberi kapcsolatainkon keresztül, de ez nem tud lenni egy végeleges megoldás, hisz senki más nem tudja nekünk begyógyítani ezt a saját anyukánk sem, hisz ez a múlt. Egyedül csakis mi vagyunk képesek magunkat gyógyítani. Addig amíg a gyógyulás nem történt meg, mivel az első kapcsolódási mintánk a legfontosabb, az anyán keresztül, a külvilágba vetítjük ezt a mintát és lehet ott keressük a tökéletes anyát. De hát mindig csalódás a vége, hisz ezt a szükségletet nem fogjuk tudni kintről megkapni. Csak egy nagyon komoly mélybe merülésen keresztül. a tökéletes anya vágyát, kivetíthetjük társunkra, tanítókra, diákokra, barátokra, rendszerekre. Mindaddig mutatják kívülről tapasztalatok fájdalmas formában, annál inkább van lehetőségünk előhúzni a fiókból és kezdeni vele valamit. A munka első lépése nekem édesanyámmal kezdődött, a születésem feldolgozásával és még sorolhatnám. De nem is ez a lényeg, hanem az, hogy minden emberi kapcsolatomban a sérült anyai archetípusom miatt anya voltam. Anya voltam a tanítványaimnak, a gyerekemnek, a páromnak, a barátoknak, egy nagyon erős bűntudattal terhelt anya, aki mindenáron a megmentő szerepében igyekezett sok-sok időt és energiát szánni arra, hogy megmentsen, hisz nem elég jó anya. Ennek köszönhetően megjelentek azok, akik még nem voltak felnőttek, és gyerekként szerettek volna a lehető legtöbbet kivenni ebből a kapcsolódásból.

Amíg ez az őskép munkálkodik bennünk, akkor azt jelenti, hogy a többi 8 archetípus nem tud jól vagy eléggé megnyilvánulni. Így dominánsan csak egy két energiában vagyunk. Tehát anyukában. A legtöbb terapeuta ebben van. Ezt megérzik az emberek és egy erős vonzalmat éreznek és késztetést, hogy ott a helyük. Hisz a bűntudattal terhelt anya mindig rendelkezésre áll, a szabadidejében is, nem tud határokat felállítani vagy csak nehezen, erős támasz, biztonság és hát megmentő is egyben. A gyógyítónak és tanítónak érdemes feloldani és meggyógyítani magában, mert nem tudja átvinni a “gyerekeket” a folyón, hisz még ő sem kelt át, nem ismeri az utat. Ezek úgy nyilvánulhatnak meg, hogy egy adott esetben egy terápiás csoportban évek óta ugyanazok járnák gyógyulás és előrelépés nélkül, és mindenki elégedetten és bizakodva megy hétről hétre, hogy de igenis jó helyen vagyok. Egyébként jó helyen van, hisz akkor őt ez segíti a legjobb úton. Persze gyenge gyógyír és nem hoz megoldást és valódi változást az életében. De most nézzük párkapcsolati oldalról. Azok a nők akikben ez a minta erősen munkálkodik azok gyermek, kisfiú férfiakat választanak, akiket fel kell nevelni, megmenteni, megoldani nekik mit, hogy csináljanak, hisz ettől érzik, hogy pótolhatatlanok, nem lesznek elhagyva és megbántva. Ez így biztonságos. Nyilvánvaló, ez nem egyenrangú kapcsolódás, hisz a mélyben félelmek vannak mindkét részről és egy anya gyermek kapcsolat sohasem egyenrangú.

Ennek szenvedés a vége a szexuális vonzalom teljes hiánya, és egy örök elégedetlenség. A kapcsolat lezárul, vagy betegítő lesz, és így vagy úgy de valaki kiszáll belőle. De akkor mit lehetne tenni? Meggyászolni azt, hogy anyánk ennyit tudott, megengedni a haragot, amit emiatt érzünk, meggyászolni ezt a hiányt, és a saját belső részünket táplálni, szeretni és törődni vele. Meggyógyítani a születési traumáinkat, és a gyermekünkkel való kapcsolatot a régi minták feloldásán keresztül. Mi fog történni a külvilágban??? Abbahagyjuk a jó anyák keresését, tanítók képében, abbahagyjuk a nem egyenrangú párkapcsolatok keresését és fenntartását, véget vetünk kihasználáson alapuló baráti kapcsolatoknak, és megszületik a maszkok nélküli én. Az, aki vagyok, határok felállításával, és egy mély hittel és tudással, hogy így vagyok jó ahogy vagyok. A gyermekekkel egy tiszta, valódi szereteten alapuló kapcsolódás, ami mentes bűntudattól fájdalomtól, megjelennek egymást támogató baráti kapcsolatok, és megjelenik az a társ, aki megérkezett az örömbe és két örömben élő ember úgy dönt, hogy együtt élvezik a korlátlan örömöt. A tanítványok elkezdenek felnőni, és kirepülnek, társakra találnak, saját magukra, saját útjukra, és kiteljesednek.

Szilasi Márti

A méh traumáinak gyógyítása spirituális, érzelmi és fizikai szinten – Afrodeity Stone

A zene, a tánc és a művészet, a kézművesség, az alkotás boldoggá tesz. Ezek a legjobb terápiás módszerek. Így például énekelj, nem számít, hogy hogyan énekelsz, csak énekelj. Énekelj úgy, mintha senki nem hallana, táncolj úgy, mintha senki nem látna, élj úgy, mintha senkit nem érdekelne, hogy mit csinálsz.

Minden, hogy milyen energiával dolgozol, segítőkkel, legyenek azok tündérek, angyalok, azt csinálod, amit csinálsz, a lényeg az, hogy köszönöd meg a támogatást, a segítséget, amit kapsz a mindennapi életedben. És köszönjük meg az egonak is, a vérvonal szerinti felmenőinknek, a kontinentális felmenőinknek és a kozmikus őseinek.
MI AZ A MÉH-TRAUMA?
A poszttraumatikus stressz szindróma (PTSD) egy másik formája. A spirituális méhen belüli traumáról fogunk beszélni. Minden nő rendelkezik ezzel és azok a férfiak is, akiket a nők szeretnek. Sokszor a nő nem képes magát teljesen beleengedni az intimitásba a méhen belüli trauma miatt.

Mi okozhatja a méh traumáját:
– szexuális molesztálás: megfigyelhető, hogy generációkon keresztül ismétlődhet. Vannak olyan elméletek, hogy visszavezethető a rabszolgaságra.
– gyermekkori bántalmazás
– vetélések – itt is az abortuszhoz hasonlóan, mindhárom típusú trauma megfigyelhető. Az történhet, hogy próbálkoznak új baba megfogantatásával, de egyszerűen a test nem képes a fogantatásra. Ennek okai lehetnek:
– a félelem az újabb vetéléstől
– nem sikerült elengedni az érzelmeket, a szomorúságot, a dühöt, a zavart, amit az okoz, hogy nem értjük, miért történt mindez
– abortusz – mind fizikai, mind érzelmi trauma is járhat vele, valamint spirituális is. A méh izommemóriája eltárolja azokat az érzelmeket.Ebben az esetben az altatás vagy a helyi érzéstelenítés miatt zsibbadtság is okoz traumát. Ahogyan te is emlékszel arra, hogy mi történt veled, ugyanígy a méhed is emlékszik mindenre, hiszen erőszakot követtek el ellene.
– nagyon nehéz születés, ha elakad a gyerek a szülőcsatornában, vagy császármetszésre van szükség
– endometriózis
– más nőgyógyászati műtétek – az altatás, a beavatkozás traumát okoz a méh számára, hiszen a méh izommemóriája emlékszik mindenre.
– policisztás petefészek betegségek
– szexuális úton terjedő betegségek – bármilyen fertőzés traumát okoz a méhnek.
– szuper nagy péniszek – előfordul, hogy minden egyes szexuális együttlét után vérzés tapasztalható, fel kell keresni a nőgyógyászt, ez nem játék, nem vicces, hanem a méhnek egy trauma.
– szexuális együttlét olyan férfiakkal, akik nem gyengéden bánnak a nőkkel az együttlét során, amikor dugás történik, és utána a nő úgy érzi magát, mintha a zsigereit felküldték volna, jó magasba
– prostitúció – az összes különböző pénisz miatt, az eltérő szexuális tapasztalások miatt, ami a legrosszabb fajta trauma, amit a méh elszenvedhet, hiszen a fizikain túl, érzelmi és spirituális traumát is okoz. Minden egyes együttlét alkalmával nem csak a testnedvek cserélődnek, hanem az energia is. A legtöbb férfi, akivel ilyenkor egy nő együtt van, nem érzi túl jól magát, lehet otthon nagyon gázos a helyzet és mindezt az energiát odaadja neked. És a méhednek izommemóriája van, hiszen a méh egy izom. Hiszen a szülés folyamatában is, mi történik, összehúzódások vannak, az izom összehúzódik. Tehát ez azt jelenti, hogy a méhed mindenre emlékszik, amit fizikai, érzelmi és spirituális szinten beléd programoztak.
Ha valakinek a hasa körül zsírosodás figyelhető meg, az is a méh traumája miatt alakul ki. Hiába fogyókúrázol, a has nem akar eltűnni, ez a méh traumája miatt van így. Ezt meditációval, gyógyítással lehet feloldani, megoldani. Ugyanígy a különböző fertőzések (baktériumok, gombák) szintén a méh által elszenvedett trauma jelei.

– Gyermekkori molesztálás vagy nemi erőszak. Különbség van a molesztálás és a szexuális erőszak között. Molesztálás érhet olyan ember részéről, aki törődik veled, de aki erőszakot követ el, az semmibe vesz, elvette tőled azt, ami a tiéd. Szörnyű módon követett el erőszakot ellened. Mi lehet a következménye, ha valakit szexuálisan bántalmaztak:
– teljesen lezár a szexualitás szempontjából, mintha cölibátust fogadna, de nem meggyőződésből, hanem a fizikai, érzelmi és szexuális trauma következtében
– túlságosan aktív szexuális élet, amikor promiszkuitás figyelhető meg, azaz a nő mindenkivel lefekszik
– vagy valaki egyidejűleg több emberrel fekszik le
– az állapotosság maga is, hiszen a méhet ugyan erre találták ki, de akkor is nagy stresszt okoz. Az állapotosság alatt nem csak az elfogyasztott étel, hanem az anya érzelmei, gondolatai is átmennek a gyerekbe, így, ha az anya stresszel, szorong, azt a baba ugyanúgy érzékeli. Ezzel a baba fizikai, érzelmi és spirituális traumát szenved el.
– nem megfelelő intim higiénia, hiszen a nem megfelelő higiénia is fertőzésekhez vezethet, ami ahogy már korábban szó volt róla, szintén trauma a méh számára.
– öltözködés – Az egészség szempontjából nem tesz jót, ha valaki minden nap tangát hord. Igyekezni kell a pamut fehérnemű viselésérre. Segíteni kell abban, hogy a női nem szervek tudjanak lélegezni. Ha valaki szoros farmert visel a méhe körül vagy hasszorítót, ezzel akadályozva a megfelelő keringést, szintén a méh traumájához vezet.

Az egészséges állapotosság jóval a fogantatás előtt kezdődik. Legyen olyan párod, aki szeret és törődik veled és élj egészséges életet. A DNS is hordozza az információt, ahogyan a méh izommemóriával rendelkezik, a DNS is hordoz információt. Így a női felmenőkkel történt erőszak információja a DNS-en keresztül bennünk van. Ezáltal az ő traumájuk a leszármazottak méhének is trauma.

A MÉH TRAUMÁINAK GYÓGYÍTÁSA
– önmagunk szeretete, elfogadása
– meditáció a méh traumájának feloldására
– légzés – ezzel lehet visszahozni az életet a méhbe. A mély légzés nagyon tisztító erejű, ezt napi szinten el kell kezdeni gyakorolni. Miközben belélegzel mélyen, vizualizálhatod, hogy gyógyító energia áramlik a méhedbe, mintha átmosná a méhedet ez a gyógyító energia, és az összes női szervedet. A beszorult negatív energiát pedig kilélegzed.
– méh masszázs – végezheted saját magadon vagy megkérheted a párod. A lényeg az, hogy egy kellemes és nyugodt atmoszférát teremts, zenével vagy zene nélkül, oliva, kókuszolaj vagy mandula olajat lehet használni, fekvő helyzetben, lágy körkörös, az óramutató járásával megegyező mozdulatokkal lehet masszírozni a méhet, nagyon finoman és lágyan. Lehet fel és le haladni, fontos, hogy az egész alhasat átmasszírozd. Miközben a masszázst végzed, megkéred a felsőbb éned, hogy gyógyítson meg. Hiszen, ami fontos, hogy meg kell bocsáss magadnak, hiszen hiába bántalmazott téged más, de te vagy az, aki ragaszkodik azokhoz az érzelmekhez, ezzel a méhet folyamatosan traumában tartva. Éppen ezért kell megbocsájtást gyakorolni és megengedni, hogy ezek az érzelmek távozzanak. A lényeg az, hogy képes legyél ezeket kiadni magadból, ennek a módja lehet, hogy kimondod, leírod vagy bármi. Metafizikai szinten történik minden, ezért fontos a vizualizáció, látni azt, hogy távoznak a beragadt érzelmek és megtörténik a gyógyítás. A traumák miatt, lehet korlátok vannak a szexuális életedben, abban ahogyan egy férfival intimen együtt vagy. A traumák oldásával, ha megengeded magadnak, hogy ezek menjenek, akkor az együttlétek megváltoznak, intimebbé válhatnak.
– megerősítések a méh számára – beszélj a méhedhez, hiszen ő egy részed, hozzád tartozik. Adhatsz neki akár nevet is. Mond neki azt, hogy szereted, hogy egészséges, hogy gyönyörű, hogy megérdemeli a pozitív szerető energiát, mondd el neki azt is, hogy isteni. Ezek a megerősítések hasonlóan működnek, mint az önszuggeszció, hiszen, ha valamit elég sokszor ismétlünk, akkor azt a tudatalattink befogadja, majd felemeled a személyes rezgésed is erre a szintre. Mindent tegyél csodálatossá.
– vegyél rendszeresen fürdőt, csodálatos pihentető fürdőt. Teremts ehhez csodás körülményeket, gyertyával, füstölővel és zenével. Miközben pedig a kádban vagy vizualizáld ahogyan a beragadt negatív energiák távoznak a méhedből. És amikor leengeded a vizet, lásd, ahogy az összes felszabadult energia a vízzel együtt a lefolyóba távozik.
– tedd szertartássá azt, hogy szereted magad
– hagyd abba azt, hogy keresel valakit, aki szeret, ne keress azért férfit, hogy valaki szeressen, hanem szeresd önmagad
– dolgozhatsz kristályokkal – a kristályok rendelkeznek egy energetikai rezgéssel, mivel a Földből származnak. Ezek a kristályok lehetnek a hematit, zöld achát, malahit, szelenit.
– tánc – táncolj úgy, mintha senki nem látna. A tánc, amiről beszélek, az legyen spirituális jellegű tánc. Egy olyan tánc, amit a lelkeddel, a szellemeddel táncolsz, vagy az őseiddel vagy az angyalaiddal. Használhatsz ehhez valamilyen sámán dalt vagy bármilyen más hangot, ami elvisz téged oda, és az oda a te helyed, bárhol is legyen az. Számomra ez a hely az univerzumban van, ahová időnként kimegyek. Emeld fel a kezed a magasba és csak természetességgel mozogj. Az ázsiai kultúrákban például úgy tanítják a táncot, hogy figyeljenek meg valamilyen állatot és az ő mozgását utánozzák a tánc során. Ez jelenik meg például a thai chi-ban is, ahol szintén állatok mozgását utánozzák. Ezeket beépítheted a táncodba. Csak az a fontos, hogy táncol, mindegy hogyan, csak táncolj.
– ha állapotos vagy, vagy gyermeket szeretnél, akkor most kell elkezdened a méheden a gyógyítást. Amikor valaki várandós, a méhen végzett munka az ő esetében más jellegű. Minden nap beszélj a babával, játsz neki valamilyen zenét. Ha az állapotosság korai szakaszában is vagy még 6-7. hétben, kezd el a méh gyógyítását. Masszírozhatod is az alhasi részt, küldj pozitív megerősítéseket a tudatalatti számára és tápláld ezzel az energiával a méhed.
– megbocsájtás – lehet nem tartasz még ott, hogy képes legyél megbocsájtani annak, aki erőszakot követett el ellened. De ha egyszer elérsz ide, az nagyon felszabadító hatással lesz rád, az egekbe repülsz tőle. A megbocsájtás nem azt jelenti, hogy elátkozod az erőszak tevőt, hanem átnézed, milyen érzések vannak benned és elengeded azokat. Ezek a negatív érzelmek traumatizálták a régi önmagad, a méhed az életed végig. Egy napon az isteni időzítésnek megfelelően a lelked készen lesz, hogy meggyógyuljon, hogy elengedje ezeket a negatív érzelmeket.
Senki nem tudja megmondani, hogy mennyi időt vesz igénybe a méh traumáinak gyógyítása, ez nagyban tőled függ.
A méh olyan akár egy kozmikus petesejt, mindennek a kezdete. A méh a minden, hiszen ez az, ami az életet hordozza és emiatt fontos, hogy egészséges legyen, és erre vannak módok, hogy hogyan legyen ismét egészséges.
Akiknél előfordult vetélés vagy abortusz, azért nem képesek gyakran teherbe esni, mert félnek a baba ismételt elvesztésétől. Ha félsz vagy dühös vagy, attól befeszülsz, feszült leszel, amit el kell engedned. Abba kell hagynod annak az ismételgetését, hogy félek, hogy nem fogok tudni megfoganni, helyette kezd el azt mondani magadnak, hogy képes vagyok megfoganni. Ezt kiegészítheted azzal, hogy hívod a gyermeked az univerzumból, és azt mondod neki, hogy elkezdek magamon most dolgozni, és létrehozok egy olyan teret a számodra, amely szeretetteljes, örül neked és vár téged, ahol az első pillanattól kezdve képes vagyok táplálni téged. Beszélned kell a gyermek lelkéhez, akire vársz, akit szeretnél. Tudatnod kell vele, hogy készen állsz a fogadására. Ehhez először azonban el kell engedned az összes traumát, amit a méhen eltárolt.
Ha egy olyan diagnózist kapsz, hogy terméketlen vagy, az sem jelent semmit. Nagyon sok minden hatással van a termékenységre, a hormonok, a tested, készen kell állnia a testednek a gyermek fogadására, el kell mondanod a méhednek, hogy szereted.
Lehet enni vad jamgyökeret, ezzel növelni a fogantatás esélyét. Ha a hormonjaidat kell kiegyensúlyozni, akkor pedig lehet fogyasztani a gyógyszerek helyett, barátcserjét. A vörös málnalevél egy másik olyan dolog, ami nagyon tonizál és gyógyít, ezt lehet keverni vörös kovafölddel. Próbáld ki először a természet adta lehetőségeket, mielőtt orvosokhoz fordulnál és drága gyógyszereket szednél be.

Ima értünk, Magyarokért

Itt ülök Los Ososban. Ez egy kaliforniai kisváros, és mondhatnám azt is hogy egy falu, bár nálunk a falunak valójában más értelmezése van, mint itt, szóval maradok a kisvárosnál. Kalifornia, Egyesült Államok.

Itt él a családom egy része, és magamnak és Istennek hála többször jövök ide egy évben, hogy lássam őket.

Szóval itt ülök az öbölben egy kávézóban, mert reggel úgy éreztem szükségem van magamra, napok óta az unokámnak vagyok minden részemmel. Itt ülök a kaliforniai energiákban, bár nincsenek szörfösök, nyugodtabb hely ez. Kicsit idősebb, érettebb korosztály él itt. Negyvenesek, ötvenesek, és minden alkalommal mikor itt vagyok és csak figyelek, az a felismerésem, hogy nagyon szeretem az itteni férfiak energiáit. Ezalatt nem azt értem, hogy mindegyikkel szerelemebe esnék, hisz van párom, hanem csak figyelem őket ahogy élik a hétköznapjaikat, amilyen az energiájuk és tetszik. Élvezik az eletet, sportolnak, van hobbijuk, megteremtenek sok mindent, élvezik az időt, a napfényt és valóban megélik az életüket.

Ma reggel, ahogy lejöttem az egyik kávézóba, éreztem, hogy nagyon mélyről jövő szomorúság jön egyre feljebb bennem, így kiültem a kávémmal a mólóra és csak figyeltem, és csak sírtam és sírtam és imádkoztam.

Imádkozni kezdtem a magyar férfiakért, a fiainkért. Annyira mélyről jövő fájdalom volt bennem, hogy tudtam és éreztem, hogy nem az enyém. Ez itthon van, a kollektívban, a több száz akár ezer éves leigázottság érzéséből fakadó fájdalom, hogy férfiaknak és nőknek – az őseinknek – meg kellett tapasztalniuk és most is tapasztalják a leigázottság igazságtalan érzését, a leigázottság mélységes igazságtalanságát, amitől a férfiaink feladták, ami miatt a férfiak nem találják a helyüket, és vagy infarktusban lépnek ki ebből a földi játékból, vagy egyéb szív- és érrendszeri betegség miatt, vagy épp cukorbetegség. Nincsenek jól, megfosztották őket valami elemi erőtől, hittől és bizalomtól, amitől életnék az életüket boldogan.

Ezért mondhatnám, hogy áldozati ország vagyunk, ahol a nők is áldozatok voltak, de mi nők sokkal több erőt tudunk magunkban összegyűjteni, hisz a gyereket fel kell nevelni és megtartani a családot, és ebben a megtartásban elfolyt  minden erő és megéltük a férfiaktól jövő legyőzöttséget is, ami miatt elfelejtettünk jól szeretni… vagy egyáltalán szeretni.

És mi történik, ha egy nő, aki nem tud igazán jól szeretni, nem tudja támogatni a férfit, aki legyőzőttnek érzi magát? Szomorú magyar valóság: a nők nem tudnak nőként létezni, a férfiak sem férfiként. Ez az országunk karmája is, valahogy kijönni ebből, valahogy kigyógyulni ebből. De ahhoz, hogy ez történhessen, először legalább látni kell, ránézni és elfogadni, hogy ez van és ez történt, és imádkozni az őseinkhez és értük, hogy feloldódjon a generációs mintázat, ami bennünk van. Kérni az áldásukat az imáinkon keresztül, hogy lehessen egy másik életünk. Imádkozni kegyelemért Istenhez, hogy végre kiszálljunk az áldozatiságunkból és felvállaljuk azt, akik vagyunk: nagy tudású, különleges nép, akik számára az Istenhez való közelség mindig is fontos volt, és akik számos módját találták meg az Istennel való egység érzésének és megélésének.

Imádkozom a magyar férfiakért, hogy fel tudjanak ebből állni és újra rátaláljanak az erejükre, és imádkozom a nőtársaimért, saját magamért, hogy tudjuk jól szeretni őket, és ezzel támogatva az erejükben, hogy merjenek újra, bízzanak és találjanak célt maguknak és ne adják fel.

Imádkozom a gyerekeinkért, hogy az otthonukban, a hazájukban is ki tudjanak teljesedni, és boldog életet élni.

Ma kegyelmi állapot van, az Isteni kegyelem napja, a feltámadás. Imádkozzunk őseinkhez, hogy visszakapjuk azt az erőt amivel ide érkeztünk erre a földre, erre a helyre a bolygónkon, ami nem véletlen – a lelkünk választotta ezt. Igen, mi teremtjük a valóságunkat, de ahhoz lehetséges megengedni magunknak, hogy lássuk mi az igazság. Az igazság az, hogy igazságtalanságban élünk évszázadok óta és ez megnyomorította a nemzetet. A küldetésünk pedig az, hogy vállaljuk az egyediségünket otthon és a nagyvilágban, és reformer nemzetként a szellemi értékeinket félelem és kisebbrendűségi érzés nélkül mutassuk meg magunkat a világnak, a gyermekeinknek, saját magunknak.

Ima őseinkhez a kegyelem napján. Lehet másképp, lehet elfújni a sok veszteséget minden téren, és bízom benne, hogy lehet másképp. Addig is, minden nap imádkozom értünk, Magyarokért…

Szilasi Márti